Rolovací profily, rolovací lišty Güthle Pressenspannen | Servistek s.r.o.
Váš dodavatel tlumících, antivibračních a izolačních systémů

Rolovací profily, rolovací lišty, rollobloky Güthle Pressenspannen

rolny, rollo bloky Slouží ke kultivované manipulaci s nástroji zejména v oblasti lisování. S pomocí rolny, rolovacích profilů, rollobloků, rollbloků, se nástroj, nástrojová forma, raznice, forma, po stole lisu rolují, nikoliv smýkají.

Díky rolování nástroje místo smýkání, se samozřejmě velmi šetří nástroj a současně se enormně sníží síla potřebná k pohybu nástroje. Ve většině případů rolovací schopnost profilů je aktivována i deaktivována hydraulicky. V okamžiku, kdy nástroj dosáhl polohy, kterou jsme si přáli, deaktivujeme hydraulický tlak v rolovacích profilech, nástroj klesne a dosedne celou plochou na stolovou desku a v této poloze již zůstane.
Rolovací profily kuličkové mají výhodu libovolného směru rolování.

Rolovací profily válečkové umožňují rolování pouze jedním směrem, což je někdy výhodou, někdy nevýhodou, jejich jednoznačnou výhodou je zvýšená nosnost.

Güthle Pressenspannen vyrábí těchto profilů celou řadu podle zátěže, podle velikosti drážky nebo T-drážky, a to normalizované nebo individuální.

Odborný návrh a cenovou nabídku Vám vypracujeme obratem, na základě telefonátu nebo emailu.

rolny, rollo bloky
rolny, rollo bloky

Máte zájem o rolovací profily Güthle? Kontaktujte nás

Podporujeme:
Spolupracujeme s profesionály: