Aktivní izolační pneumatický systém Bilz AIS | Servistek s.r.o.
Váš dodavatel tlumících, antivibračních a izolačních systémů

Aktivní izolační, pneumatický systém Bilz AIS

Antivibrační prvky, silenbloky, silentbloky, patky, podložky, papuče, odpružení

pneumatický systém Bilz AISAktivní izolační, pneumatický systém Bilz AIS slouží jako nejefektivnější známá izolace proti vibracím, rázům, otřesům, rezonancím pro nejrůznější nejcitlivější stroje a přístroje jako např. elektronové mikroskopy, přístroje pro nanotechnologie, optické přístroje, měřící střediska,tvrdoměry, měřící stroje, centrifugy, laboratorní přístroje, chemické přístroje, elektronicképřístroje, v laboratořích, farmaceutické přístroje a stroje, v kosmetickém průmyslu, v medicíně, v biolaboratořích, ve strojírenském průmyslu, v biochemických laboratořích, ve fyzikálních laboratořích, u lékařských přístrojů apod..

Tento aktivní, izolační, pneumatický systém Bilz AIS bývá v provedení až do 6 řízených směrů volnosti, a je postaven tak, že izolovaná inertní soustava je vybavena senzory změny polohy, které podávají informaci řídícímu středisku, které s ohledem na příchozí informace aktivně ovlivňuje inertní izolovanou soustavu, čímž dochází k jejímu uvedení do klidu. Unikátní izolační schopnost systému Bilz AIS má vlastní frekvenci až cca 0,9 Hz.

Firma Bilz má ve svém programu širokou škálu těchto systémů, dělících se dále dle velikostiv souvislosti se zátěží a dle provedení v souvislosti se specifikací přítomných vibrací, otřesů,rázů, chvění, rezonancí.

Odborný návrh a cenovou nabídku Vám vypracujeme, na základě telefonátu nebo emailu.

Máte zájem o aktivní pneumatický membránový izolační systém Bilz AIS? Kontaktujte nás

Podporujeme:
Spolupracujeme s profesionály: