Izolační platformy Bilz VITAP | Servistek s.r.o.
Váš dodavatel tlumících, antivibračních a izolačních systémů

Bilz-VITAP platformy, plochý deskovitý systém

 

emailu.

Bilz VITAP platformyBilz-VITAP platformy slouží jako tlumení, odtlumení a izolace proti vibracím, rázům, otřesům, rezonancím pro nejrůznější stroje a přístroje jako např. 3D-měření, měřící střediska, ultrapřesné obráběcí stroje, elektronové mikroskopy, tvrdoměry, měřící stroje, centrifugy, laboratorní přístroje, shakery, chemické přístroje, elektronické přístroje, v laboratořích, farmaceutické přístroje a stroje, v kosmetickém průmyslu, v medicíně, v biolaboratořích, v potravinářském průmyslu, ve strojírenském průmyslu, v biochemických laboratořích, ve fyzikálních laboratořích, u nanotechnologií, u lékařských přístrojů apod..

Bilz-VITAP platformy jsou tvořeny plochým nízkým otevřeným ocelovým rámem, v němž se nachází přesná kamenná broušená deska. Mezi deskou a plochým rámem se nachází pneumatický antivibrační izolační antirezonanční tlumící systém Bilz a to s nivelací nebo bez.

Tyto izolační Bilz-VITAP platformy mají unikátní izolační schopnost s vlastní, neboli prahovou frekvencí, dle provedení, od cca 4,5 do 1,8 Hz.

Firma Bilz má ve svém programu širokou škálu těchto platforem, dělících se dále dle velikosti v souvislosti se zátěží a dle provedení v souvislosti s potřebným druhem izolace a v souvislostis druhem přítomných vnějších vibrací, otřesů, rázů, chvění, rezonancí.

Odborný návrh a cenovou nabídku Vám vypracujeme obratem, na základě telefonátu nebo emailu.

Máte zájem o izolační platformy Bilz VITAP? Kontaktujte nás

Podporujeme:
Spolupracujeme s profesionály: