Laboratorní izolační a antivibrační stoly Bilz LTH | Servistek s.r.o.
Váš dodavatel tlumících, antivibračních a izolačních systémů

LTH laboratorní stoly, antivibrační, odtlumený a izolovaný laboratorní stůl

Stůl s patkami, se silenbloky, na papučích

LTH laboratorní stolyLTH - laboratorní stoly Bilz slouží jako tlumení, odtlumení a izolace proti vibracím, rázům, otřesům, rezonancím pro nejrůznější stroje a přístroje jako např.

3D-měření, měřící střediska, ultrapřesné obráběcí stroje, elektronové mikroskopy, tvrdoměry, měřící stroje, centrifugy, laboratorní přístroje, shakery, chemické přístroje, elektronické přístroje, v laboratořích, farmaceutické přístroje a stroje, v kosmetickém průmyslu, v medicíně, v biolaboratořích,v potravinářském průmyslu, ve strojírenském průmyslu, v biochemických laboratořích, ve fyzikálních laboratořích, u nanotechnologií, u lékařských přístrojů apod..

LTH - laboratorní stoly Bilz jsou tvořeny tuhým ocelovým rámem, přesnou kamennou broušenou stolovou deskou, tlumícími a nivelačními mechanickými prvky mezi rámem a podlahou a tlumícími izolačními antivibračními pneumatickými membránovými prvky mezi ocelovým rámem a kamennou deskou.

Tyto izolační, pneumatické stoly Bilz mají unikátní izolační schopnost s vlastní, neboli prahovou frekvencí cca 2,3 Hz.
Firma Bilz má ve svém programu širokou škálu těchto stolů, dělících se dále dle velikostiv souvislosti se zátěží a dle provedení v souvislosti se specifikací přítomných vibrací, otřesů, rázů, chvění, rezonancí.

Odborný návrh a cenovou nabídku Vám vypracujeme obratem, na základě telefonátu nebo emailu.

LTH laboratorní stoly

Máte zájem o laboratorní izolační stoly Bilz LTH? Kontaktujte nás

Podporujeme:
Spolupracujeme s profesionály: