Nivelační pneumatické tlumící prvky Bilz Faebi, tlumící patky | Servistek s.r.o.
Váš dodavatel tlumících, antivibračních a izolačních systémů

Tlumící a nivelační, antivibrační prvky

Patky, podložky, papuče pneumatické Bilz FAEBI, odpružení

pneumatické patky, papuče, podložky BilzTlumící a nivelační pneumatické prvky slouží jako tlumení, odtlumení a izolace proti vibracím, rázům, otřesům nejrůznějších strojů jako např. mechanických lisů, hydraulických lisů, brusek, soustruhů, frézek, CNC-obráběcích strojů, shakerů, vibračních strojů, dřevoobráběcíchstrojů, potravinářských strojů, strojů na opracování kamene, kompresorů, klimatizací, atd..

Unikátní účinnost těchto pneumatických prvků Bilz FAEBI je cca 95 %, a vlastní neboli prahovou frekvencí cca 4,5 Hz, díky čemuž je v podstatě dosaženo absolutní izolace stroje od okolí. Je-li např. mechanický lis nebo jiný zdroj silných vibrací izolován pomocí pneumatických tlumících prvků Bilz FAEBI, může např. v bezprostřední blízkosti u takovéhoto lisu stát přesná bruska nebo 3D-měření a lis nebude mít vliv na jejich přesnost.

Při použití pneumatických tlumících prvků Bilz FAEBI dosahujeme nivelace, a to buď statické u strojů, které nemění své těžiště, nebo permanentní, která průběžně zabezpečuje vodorovnost stroje i při pohybujícím se těžišti. Tyto prvky jsou přišroubovány k dolní části stroje a mají schopnost přilnout k betonové či jinépodlaze, a proto nedochází k posunutí stroje, i přestože se nekotví.

Firma Bilz má ve svém programu širokou škálu těchto prvků, dělících se dále dle velikostiv souvislosti se zátěží a dle složení v souvislosti se specifikací přítomných vibrací, otřesů, rázů, chvění, rezonancí.

Odborný návrh a cenovou nabídku pro vás vypracujeme obratem.

pneumatické patky, papuče, podložky Bilz
pneumatické patky, papuče, podložky Bilz

Máte zájem o pneumatické tlumící prvky Bilz FAEBI? Kontaktujte nás

Podporujeme:
Spolupracujeme s profesionály: